fredag 5 februari 2010

Särskrivning som arkitektur och planeringsanalys

En tanke slog mig plötsligt. Om inte planarkitektur, för att dess praktik skall synliggöras, bäst gör detta genom särskrivning:

planarkitektur.
plan arkitektur.
plan arkitektur.

en plan arkitektur berättar ju dels rent bokstavligt om vad den handlar om, den tvådimensionella planen för den tänkta blivande tredimensionella verkligheten.

Men en plan arkitektur kan också ses som en flat arkitektur. Flat i mening flat och platt som Mikael Askergren tycks mena att den är i denna text om Alexander Wolodarski och S:t Erik där han kopplar samman dålig planarkitektur och över husarkitekterna dominerande planarkitekter. En flathet som uppstår då politikerna lämnat walk-over för tjänstemännen enligt Askergren och dessa fått oinskränkt makt.

(Jag håller inte med honom, utan är mer beredd att gilla detta om Fantastiska S:t Eriks av den enkla anledningen att det Askergren presenterar som alternativ, blott och bart är traditionellt tråkigt förutsägbart stadsbyggande enligt gammal kvartersstadslogik. Med det menar jag att jag förutom att gilla kvartersstad ser att den behöver variation för att bli attraktiv. Askergren förespråkar i detta fall mer av det som redan finns och fanns runtom S:t Erik, till skillnad från Alexander Wolodarskis uppförda plan som skapar kontrast till den. Och även om jag kan hålla med om att efter att själv ha upplevt platsen på plats, att husen längs med vattnet har ganska mörka lägen, så framträder Askergren som en rationalitetens tråkige banerförare. Han ser inte att förstå och uppskatta variation och kontrast till den etablerade befintliga staden och resonerar om att hans eget förslag är rationellare vilket signalerar Askergren som förutsägbar modernist, även om det inte är hans avsikt)

Den kan också vara flat i mening att den inte längre bär löfte om en framtid, som samme Mikael Askergren i denna intressanta text gör i kopplingen mellan Francis Fukuyamas historiens slut och Stockholms stadsbyggande.

Ytterligare en betydelse kan vara att den är flat och platt i mening att den enbart levererar en byggbar och byggklar detaljplan för exploateringsintressen, utan att vara mer än så. Utan att vara del av ett stads- och samhällsbyggande. I den meningen kan man se att plan arkitektur som begrepp kanske säger mer i sin särskrivna form än i sin hopskrivna – och mer än så får den ju gärna vara och måste vara som bestämmare av våra livsmiljöer.

Vi kan möjligen formulera det som att Planarkitektur kan existera utan Stadsbyggande, men Stadsbyggande kan inte existera utan Planarkitektur.


På samma sätt kan man stycka upp och fundera kring själva ordet arkitektur, så här kanske?

arkitektur
ark i tek tur

ark i mening av arken som skall ta oss härifrån, som ska "rädda oss".
tek i mening av tekniken som gör detta möjligt.
tur i mening av att den nu också med lite tur verkligen gör det.

3 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

Jag ögnade igenom Askergren-artiklarna. Trodde det var urmodig modernism att inte använda stor bokstav (versal, alltså) när man börjar en mening, men den stilen kör han med. För att ta lite guilt by association: Rote Armée-fraktion i Tyskland använde inte heller versaler i sina tjatiga manifest.

Fast det påverkar inte min syn på S:t Eriksområdet. Tyckte det var ganska trevligt när jag gick där för några år sedan. I alla fall bättre än, om man har perspektiven bakåt,den tid när Fleminggatan var känd som "Fattigmannagatan". Nu är det gentrifierat, då var det industrier och fattigkvarter.

På tal om det där med gator: fick nyss i min hand en text av le Corbusier där han tyckte att gatorna skall bort. Jag fick en vision av den neolitiska stadsliknande boplatsen Chatal Huyuk i nuvarande Turkiet (6000 år gammal): där fanns inga mellan rum mellan husen. Man gick ner från taken. Kan det vara en idé att ta upp, det kanske vore något för stadsförtätarna?

Anders sa...

Rote Armeé-fraktion.. tackar för tipset. Nej, men en liknande irritation på gränsen till aggression kände jag när läste en text av Bell Hooks för några år sedan, hon är en amerikansk feminist, svart, som skrivit om upolevelsen av dubbelt förtryck och underordning dels för att hon är svart, dels för att hon är kvinna - och det som väckte min grava irritation var hennes idé att förminska sig själv genom att påbjuda andra att skriva sitt namn i gemener.

Då var den andra Askergrenartikeln intressantare läsning tycker jag...

S:t Eriks är mycket lyckat! Även om jag dock känner en viss oro för hur konceptet med små och smala gårdar skall gå att överföra till Norra Stationsområdet, fast med än högre hus... Intressant om detta i senaste numret av Arkitektur som kom igår.

Något du kan maila? Har sett hans 500 lägenhetershus i närheten av olympiastadion i Berlin, det är liksom ingen höjdare.

Annars har ju Hasse & Tage genom Lindeman redan gjort komisk slarvsylta av det där boendesättet i Tomtelosset, Björnvrålet och vad de nu hette ... i sin sketch om Andelsgrejsing

:-)

Björn Nilsson sa...

Maila le Corbusier menar du? Går dessvärre inte, det är texter jag fick på papper av en bekant (förhoppningsvis för att jag är snäll). Kanske skannar in några av konstigheterna och lägger upp dem på bloggen. Mitt intryck hittills är att le C hade lite konstiga ideer om det där med hus och stad och boende.