onsdag 13 januari 2010

Klimatomställning på samtliga vagnar, var god tag plats, dörrarna stängs!

De städer och det samhälle vi har idag har utvecklats inte efter förnuft eller rationalitet eller effektivitet utan helt enkelt efter ett oeftertänksamt tänkande som bäst kan sammanfattas:

Because we can!

För att vi kan transportera oss runt tack vare tillgång till billig energi så gör vi det. För att vi kan bosätta oss varthelst i staden, i utkanten av den, eller på landet utanför den gör vi det. För att vi kan långpendla över allt större arbetsmarknadsregioner så gör vi det.

Det här är vare sig förnuftigt, rationellt, effektivt eller möjligt så länge till - när vi går in i ett tillstånd av energiknapphet på väg mot ett lågenergisamhälle. Utmaningen och omställningen i detta kan vi bäst anta som:

Yes we can - because we must!

3 kommentarer:

Nightwood sa...

Helt korrekt analys. Problemet är att hitta en lösning som inte blir förbud a la kommunism men som är för allas bästa och som kanske intesätter viljan hos de mest giriga och maktfulla i första rummet.

Anders sa...

Det var det lilla Problemet det ja... Har inga svar på hur det skall göras, men konstaterar att det onekligen behöver göras.

Jan Wiklund sa...

Det finns en mycket tydlig logik i den transportberoende staden. Den skulle kunna uttryckas så här:

Det är billigast att exploatera på långt bort liggande billig mark. Extrakostnaderna i det fallet får det offentliga ta, i form av dyr infrastruktur. Det är billigare för alla att det byggs centralt - dvs för alla utom exploatören som ju i det fallet måste betala mer för marken.

Eftersom det är exploatören som har initiativet, och det offentliga kommer in först i efterhand, blir det som exploatören vill. Ingen kommun säger någonsin nej till en exploatering - inte ens om den kostar skjortan för kommunen.

Därför blir det utglesad stad och mycket transporter.

Det finns ett sätt att få stopp på det - sluta bygga snabba vägar! Då kommer exploatörerna att anpassa sig till det allmännyttiga och bygga centralt.